Den nya podastvalutan debatteras flitigt. För oss påm Podcasterian blev vårt uppdrag ännu mer tydligt. Vi ska arbeta för att även poddar med under 10000 unika lyssningar per avsnitt (vilket är en klar majoritet av alla som gör podd idag) ska få bra samarbeten med företag som förstår vikten av att presentera innehåll i podcast snarare än jinglar. Det är vi ensamma på marknaden om idag.

Idag måste din podcast ha över 10000 unika lyssningar per avsntt för att finnas med på poddindex och därmed vara intressant att kommunicera i annonssammanhang. Det här tycker vi på Podcasterian är en felaktig mätning. Vi tycker det är bra att vi hittar ett gemensamt mätinstrument för podcasts men vi tycker det är fel att ingen podd under den rent groteskt höga gränsen 10000 unika lyssningar per avsnitt, är välkommen att ens få tillgång till det mätverktyg som poddindex kräver.

Därför har vi valt att arbeta åt ett annat håll. Lyssningar kommer vara viktiga och det bästa är om podden ligger på Libsyn som är det verktyg som idag kommer närmst poddindex. Vi kan grovt räkna om lyssningar till poddcastvalutan men det är ingen garanti. Men!

Idag är vi ute och träffar mediabyråer som börjar bli intresserade av att det faktiskt nu finns en intressant kanal där innehållet är större än i någon annan kanal och där räckvidden inte längre är det viktiga. En kanal där kommunikationen är starkare än hos någon annan kanal och därför erbjuder nya möjligheter. Vårt fokus är att ta fram dessa möjligheter till våra poddar och kunder och det är vi ensamma om idag så vitt vi vet.

Under tre år har vi arbetat med podcast till innehåll, form, teknik, marknadsföring och annonsering. Vi kan den här världen och är mycket intresserade av att bli en aktör för de som söker innehåll framför räckvidd. Självfallet kan man via oss nå många genom att finnas med i vår flora av 160 poddar men vår inslagna väg, som allt fler börjar intressera sig för, är att producera innehåll. Vi tror att det är framtiden. Att se på podd som radio är självfallet fullt möjligt. Vi tror bara att det finns mycket större möjligheter än så och de är vi beredda att axla tillsammans med våra lyssnare, kunder och poddare.

Under 2018 hoppas vi kunna ge er mer värde med avseende på just dessa områden. Väl mött 2018.

 

Niklas Gerholm, Podcasterian.se